Instalacje fotowoltaiczne

  • On-grid – produkcja i sprzedaż energii do sieci
  • Off grid – produkcja i magazynowanie energii dla własnego użytku
  • Mieszane – produkcja, magazynowanie i sprzedaż energii do sieci